Gläntans Bygg

& Entreprenad i Mälardalen AB

Tiggeby Gläntan

635 13 Eskilstuna

Telenr. 016-150190

Rickard Hellstén

Telnr. 073 05 06 200 / 016-150191

Mejl: info@glantansentreprenad.se

Elin Sigetoft

Telnr. 016-150192